White Peonies


White Peonies
oil, 20 x 20 inches
©2018 Barbara Benedetti Newton